Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Ombudsmanul Copilului, la ședința Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane

La 6 aprilie 2021, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a participat la ședința Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane. În cadrul ședinței au fost prezentate Raportul național de realizare a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anul 2020, noul Plan de acțiuni 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru perioada 2018-2023, inițiativele și prioritățile pentru anul 2021 în acest domeniu.

În luarea de cuvânt, Ombudsmanul Copilului a atras atenția asupra faptului că Acordul privind cooperarea statelor membre ale CSI în problemele returnării minorilor în statele de reședință permanentă, semnat la Chișinău în 2010[1], nu este funcțional din cauza diferențelor din sistemele juridice și lipsei de reacții la adresările expediate din partea statelor semnatare al acestui act. Maia Bănărescu a recomandat examinarea oportunității încheierii unor tratate bilaterale.

De asemenea, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a adus în atenție și subiectul protecției copiilor rămași fără îngrijire părintească din regiunea transnistreană  (1574 copii). Maia Bănărescu a precizat că aceștia, în lipsa unui reprezentant legal conform legislației,  pot fi lesne scoși în afara țării în baza actelor de stare civilă eliberate contrar prevederilor Convenției de la Minsk[2].

Totodată, Maia Bănărescu consideră că numărul mic de copiii recunoscuți ca victime ale traficului de ființe umane (21) nu înseamnă că situația la acest capitol este relativ bună. Statisticile favorabile se datorează restricțiilor de circulație în legătură cu pandemia de COVID-19 impuse de Republica Moldova și alte state. Mai mult, în opinia Ombudsmanului Copilului, în ultimul timp se atestă o situație alarmantă în ceea ce privește creșterea numărului de copiii exploatați sexual – 18 copii din cei  21 anunțați.

Potrivit opiniei Maiei Bănărescu, cooperarea mecanismelor intersectoriale în domeniul acordării protecției copiilor-potențiale victime ale traficului de persoane și exploatării de orice gen trebuie să fie bazată, în primul rând, pe prevenirea acestui fenomen pentru a asigura dezvoltarea plenară și în siguranță a copiilor.

[1]  http://www.cis.minsk.by/page.php?id=1462

[2]  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=116625&lang=ro

 

PRINT
155
Font Resize