Ombudsman
Prevenirea torturii

Ofițerii din sistemul penitenciar instruiți în domeniul prevenirii torturii

La 19 februarie 2021 Alexandru ZUBCO, formator OAP, șeful Direcției prevenirea torturii a OAP a desfășurat un atelier de instruire în format fizic la tema: „Mecanisme naționale și internaționale de prevenire a torturii”. Activitatea a avut loc la invitația Centrului de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Evenimentul se desfășoară în cadrul cursului de perfecționare a ofițerilor din cadrul instituțiilor penitenciare.

Participanții au fost informați despre principiile uzului de forță și instrumentelor de constrângere; responsabilitățile și obligațiile instituțiilor penitenciare; prevederile actelor internaționale și  naționale regulatorii; documentarea și raportarea alegațiilor de violență, abuz, tortură și alte acte de rele tratamente din perspectiva sarcinilor șefilor de grup; documentarea și raportarea leziunilor la intrarea în sistemul penitenciar; practicile altor state în prevenție; angajamentele în protecția drepturilor omului în instituție, relațiile angajat – deținut și invers. Participanții au analizat studii de caz rezultate din comunicatele speciale, și au putut însuși criteriile de îmbunătățire a procesului de raportare, etc. La activitatea de instruire online au participat 9 angajați, cu respectarea condițiilor antipandemice.

Activitatea de informare este realizată de Oficiul Avocatului Poporului în scopul promovării drepturilor omului prin instruirea grupurilor profesionale. Menționăm deschiderea și interesul Centrului de Instruire al ANP în realizarea activităților respective.

Direcția prevenirea torturii.

PRINT
126
Font Resize