Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Maia Bănărescu: Lipsa mijloacelor financiare nu poate fi o scuză pentru neonorarea angajamentelor ce țin de drepturile copiilor

Ombudsmanul Copilului a solicitat includerea în bugetul național 2021   a resurselor financiare pentru  susținerea  familiilor cu copii, afectate de COVID-19, asigurarea condițiilor privind sanitația în școli și salarizarea specialistului pentru drepturile copilului.

 În demersul expediat prim-ministrului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a solicitat planificarea în bugetul național a resurselor financiare pentru :

  • susținerea familiilor cu copii afectate de situația epidemiologică nefavorabilă cauzată de virusul SARS-CoV-2, în special a familiilor monoparentale;
  • finalizarea realizării acţiunii pct. 2 Asigurarea accesului copiilor la surse îmbunătăţite de apă în grădiniţe şi şcoli – 100% din instituţii, până în 2020 din cadrul Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1063 din 16.09.2016, obiectivul 3, domeniul III, art. 6;
  • salarizarea specialistului în protecţia drepturilor copilului, funcţionar public din cadrul primăriei care realizează activităţi de suport pentru îndeplinirea atribuţiilor autorităţii tutelare locale.

Funcția de specialist în protecţia drepturilor copilului, funcţionar public din cadrul primăriei, este parte componentă a sistemului de protecție a copilului, prevăzută a fi instituită încă în 2013 prin Legea nr. 140 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, dar care până în prezent nu a fost creară în toate primăriile din cauză lipsei de mijloace financiare pentru salarizare.  Astfel, sistemul de protecție a copilului rămâne incomplet, lipsindu-i un element foarte important pentru protecția copilului, prevenirea cazurilor de risc al copiilor și promovare a drepturilor copilului.

În opinia Ombudsmanului, urmează a fi modificat cadrul legislativ în vederea concretizării statutului specialistului, locul acestuia în sistemul de protecție a copilului și modalitatea de salarizare, care cu certititudine trebuie să fie din contul bugetului de stat.

Maia Bănărescu consideră că atunci când este vorba de copii nu pot fi acceptate argumente privitor la lipsa mijloacelor financiare, mai ales având în vedere angajamentele asumate de stat la ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Articolele 3 și 4 din Convenția cu privire la drepturile copilului prevăd că interesul superior al copilului trebuie să prevaleze în toate acțiunile autorităților de linie. Convenția mai stabilește că statul trebuie să identifice resurse pentru a garanta drepturile economice, sociale și culturale ale copilului.

   Maia Bănărescu a expediat un demers similar și președintelui Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice, Doina Gherman. 

 

PRINT
295
Font Resize