Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Mai multe inițiative ale Ombudsmanului Copilului, discutate la ședința Consiliului Național pentru Drepturile Copilului

Patru chestiuni propuse de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului au fost discutate la ultima ședință a Consiliului Național pentru Drepturile Copilului (CNDC): exploatarea prin muncă a copiilor; eficiența mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției drepturilor copilului; armonizarea Legii privind drepturile copilului la standardele internaționale și de luare a unor măsuri suplimentare pentru implementarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copilului împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale.

Maia Bănărescu a propus discutarea în cadrul CNDC a problemei exploatării economice a copiilor încă în anul 2019, în urma sesizării Ombudsmanului cu privire la nerespectarea legislației muncii și a standardelor internaționale  în domeniu de către un grup de copii angajați în calitate de salvamari.

Maia Bănărescu a menționat în cadrul ședinței Consiliului că statul nu a depus   eforturile necesare pentru eliminarea celor mai grave forme de muncă a copiilor. Ombudsmanul Copilului a notat că, urmare a modificărilor operate în 2018 în Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, au fost limitate atribuțiile Inspectoratului de Muncă de Stat de a efectua inspecții neanunțate. Deși în cadrul discuțiilor, Reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat despre modificarea legislației și consolidarea capacității Inspectoratului în vederea intervenției imediate în cazurile de existență a amenințarii pentru mediu, viață, sănătate sau proprietate, Ombudsmanul își menține îngrijorarea privind insuficiența măsurilor întreprinse în vederea eliminării oricărei forme de exploatare prin muncă a copiilor.  

De asemenea, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a adus la cunoștină membrilor Consiliului constatările  Raportului tematic ”Evaluarea eficienței și eficacității mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției drepturilor copilului”, întocmit de către un grup de experți, cu suportul  financiar al UNICEF. Au fost prezentate problemele identificate, concluziile și recomandări pentru valorificarea deplină a mecanismelor, pentru a avea un impact autentic asupra sistemului protecției copilului și să corespundă necesităților.

În atenția membrilor Consiliului a fost redricționată de către Comisia parlamentară pentru drepturile omului și relații interetnice propunerea Ombudsmanului Copilului privind modificarea Legii privind drepturile copilului care, în opinia acestuia, nu încorporează toate drepturile incluse în Convenția ONU pentru drepturile copilului.

În final, membrii CNDC au susținut propunerea Ombudsmanului Copilului de instituire a Grupului de lucru permanent pentru coordonarea și monitorizarea implementării Convenției Consiliului Europei pentru protecția copilului împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Convenția Lanzarote). Maia Bănărescu a recomandat ca funcția de secretar al grupului să fie o funcție permanentă pentru a eficientiza activitatea grupului, ținând cont de obiectivele și planul de acțiuni destul de amplu.

PRINT
106
Font Resize