Ombudsman
Comunicare

În memoria Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai

Cu profundă durere am aflat despre moartea Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai.

Militant convins pentru dreptate, echitate și progres social, Mihail Cotorobai a fost omul care nu s-a temut să spună adevăruri și să pledeze cu fermitate pentru supremația legii, a drepturilor omului și democratizarea societății. Deputat în primul Parlament al Republicii Moldova,  a stat la baza edificării statului independent Republica Moldova, în postură de judecător al Curții Constituționale a vegheat respectarea normelor Legii Supreme, în calitate de profesor universitar a educat generații de juriști.

În perioada de activitate în calitate de Avocat al Poporului, Mihail Cotorobai a contribuit substanțial la dezvoltarea Oficiului Avocatului Poporului și la promovarea intransigentă a valorilor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În cei cinci ani de exercitare a mandatului de Avocat al Poporului, Mihail Cotorobai nu a ezitat să-și facă publică opinia sa, în mod obiectiv și tranșant, atunci când au existat amenințări pentru drepturile și libertățile fundamentale, statul de drept și democrația în Republica Moldova.

Am apreciat întotdeauna curajul, perseverența, principialitatea și determinarea cu care Mihail Cotorobai a știut să facă față unor situații dificile, punând mai presus de orice valoarea și demnitatea umană, interesul oamenilor și al țării în ansamblu.  Persoană cu distinse calități umane, Mihail Cotorobai a fost un coleg și un manager înțelept, îngăduitor, grijuliu, responsabil și respectuos. 

Mihail Cotorobai va rămâne în memoria  noastră ca un Avocat al Poporului care a contribuit la ridicarea prestigiului și credibilității Instituției Naționale pentru Drepturile Omului din Republica Moldova.

Exprimăm sincere condoleanțe familiei, apropiaților și prietenilor celui care a fost Mihail Cotorobai.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.  

 

 

Membrii echipei Oficiului Avocatului Poporului

 

Condoleanțe din partea misiunii OSCE în Moldova

Condoleanțe din partea Secretarului  General IOI

Condoleanțe din partea Ombudsmanului Serbiei  

Condoleanțele Comisarului European pentru Drepturile Omului

Condoleante din partea  Ombudsmanului Letoniei

 Condoleante_din partea  Avocatului Poporului din Albania

Condoleanțe din partea Coimisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția)   

Condoleanțe din partea Împuternicitului  pentru Drepturile Omului din Federația Rusă 

 Condoleanțe din partea Ombudsmanului Turciei  

Condoleanțe din partea Ombudsmanului Seimului Lituaniei 

Condoleanțe din partea Ombudsmanului Georgiei 

 

348
Font Resize