Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Eficiența și eficacitatea mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției copilului, evaluate de Avocatul Poporului pentru drepturile copilului într-un raport tematic

La 10 decembrie curent, în cadrul unei conferințe on-line au fost prezentate principalele constatări ale Raportului tematic „Evaluarea eficienței și eficacității mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției drepturilor copilului”, elaborat la inițiativa Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, cu suportul financiar al UNICEF Moldova.          

Vorbind despre contextul elaborării Raportului, Maia Bănărescu a menționat că în trei ani de activitate a examinat multe cazuri de nerespectarea a drepturilor copilului și că, din păcate, intervențiile autorităților responsabile au fost și sunt, de regulă, nesemnificative și nu au efectul scontat.  Iată de ce a fost necesară elaborarea unui Raport tematic de evaluare a eficienței și eficacității a mecanismelor de intervenție pentru soluționarea probleme copilului în dificultate. Concluziile din acest Raport sunt importante nu doar pentru Ombudsmanul Copilului, dar și pentru toți acei care fac politicile în domeniu, elaborează mecanisme și le aplică,  a spus Maia Bănărescu. Constatările din Raport sunt necesare pentru a aprecia  în ce măsură cele trei mecanisme realizează obiectivele așa cum acestea au fost definite în documentele de activitate, precum și modul în care autoritățile folosesc resursele pentru a răspunde necesităților beneficiarilor, a mai declarat Ombudsmanul Copilului.

Reprezentantul Interimar UNICEF Moldova,  Ilija Talev, a menționat că violența împotriva copiilor este o problemă complexă care afectează copiii și familiile, fiind determinată printre altele de sărăcie, inegalitate, niveluri de trai, nivel scăzut de educație, norme și stereotipuri sociale predominante, servicii și mecanisme inadecvate pentru abordarea violenței împotriva copiilor. Acest raport indică numeroase realizări, dar și provocări privind cadrul legal și normativ, cadrul metodologic,  disponibilitatea și utilizarea datelor pentru monitorizare și elaborare a politicilor, capacitatea sistemului de a preveni și răspunde la cazuri de violentă. 

Ilija Talev a mai spus că UNICEF va continua să colaboreze cu guvernul, autoritățile publice locale, ONG-urile și alți partenerii pentru a asigura realizarea drepturilor și a îmbunătăți viața copiilor în Moldova.

Raportul a fost elaborat de către experții Mariana Ianachevici, consultant în protecția copilului,  și Tatiana Danilescu, avocat, consultant în protecția copilului, care au și prezentat cele mai importante concluzii ale acestuia. Raportul tematic „Evaluarea eficienței și eficacității mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției drepturilor copilului” se bazează pe opiniile specialiștilor, practicienilor, reprezentanților autorităților publice centrale și locale de linie, legislația națională în vigoare, datele oficiale publice. Evaluarea s-a întemeiat pe prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, analizând trei mecanisme: Mecanismul colaborării intersectoriale în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității materne și infantile a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliul;  Mecanismul de cooperare intersectorială pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului; precum și Mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.

Printre constatările de bază ale Raportului au fost evidențiate valorificarea slabă sau deloc la nivel local și național a mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției copilului, volumul mare de lucru pentru asistenții sociali, lipsa unei baze de date unificate, a cadrului regulatoriu (ghiduri, instrucțiuni) privind aplicarea mecanismelor.  Acestea se suprapun la diferite etape de proceduri, în special, în cazul aceluiași beneficiar, în condițiile excepționale (de exemplu în situația provocată de pandemia de SARS-CoV-2) mecanismele nu sunt aplicate sau sunt aplicate parțial, lipsesc procedurile de depunere a plângerilor disponibile și prietenoase pentru copii în cadrul Mecanismelor de cooperare intersectorială, iar celor mai vulnerabili copiii le este limitat dreptul la opinie.

Recomandările principale formulate în urma constatărilor țin de reconceptualizarea mecanismelor menite să prevină și intervină în cazurile de violență și abuz, delimitarea clară a limitelor de intervenție pe fiecare mecanism în parte pentru fiecare actor cu atribuții în cadrul acestor mecanisme, elaborarea și adoptarea în regim de urgență a tuturor documentelor necesare bunei funcționări a mecanismelor evaluate, monitorizarea strictă de către autoritățile publice centrale și instituirea mecanismelor intersectoriale unificate de monitorizare a implementării. S-a mai propus angajarea în fiecare primărie a specialistului în protecția copilului, cu delimitarea clară a atribuțiilor acestuia în raport cu cele ale asistentului social comunitar. Recomandările vor fi înaintate autorităților de linie și monitorizate pentru îndeplinirea lor.

Ombudsmanul Copilului a precizat că cel mai important pentru toți actorii vizați de Mecanismele de cooperare intersectorială trebuie să fie copilul, iar în activitatea lor trebuie să se bazeze pe interesul superior al copilului, necesitățile și opinia acestuia.

La eveniment au participat peste 50 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, organizațiilor internaționale și sectorului asociativ.

Constatări ale Raportului tematic „Evaluarea eficienței și eficacității mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției drepturilor copilului”

PRINT
402
Font Resize