Ombudsman
Comunicare

Declarație comună cu privire la remunerarea adecvată pentru protecția și promovarea drepturilor omului în Republica Moldova

Avocatul Poporului de comun cu Consiliul pentru Egalitate solicită susținerea Guvernului pentru majorarea salariului angajaților Instituțiilor Naționale pentru Protecția Drepturilor Omului în contextul proiectului de modificare a Legii bugetului pentru anul 2023, care va fi votat în Guvern pe 31 mai. Modificările se referă în special la majorarea salariilor la ministere și la unele instituții independente, fapt necesar și susținut de Ombudsman.

Cu toate acestea, Instituția Avocatului Poporului și Consiliul pentru Egalitate nu se regăsesc în lista instituțiilor al căror salarii vor fi majorate. Deși, anterior Avocatul Poporului a propus Ministerului Finanțelor, Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova o modificare argumentată în acest sens. Oficiul în continuare se confruntăm cu provocări privind fluxul mare de personal care se datorează în mare măsură nivelului scăzut al salariilor, iar aproximativ 60% din angajați sunt remunerați sub salariul mediu pe economie. Chiar și în astfel de circumstanțe Oficiul depune toate eforturile pentru a-și îndeplini atribuțiile și responsabilitățile într-un mod profesionist și eficient.

Instituția Avocatului Poporului este o entitate constituțională de importanță crucială și beneficiază de cel mai înalt statut, denumit „A”, acordat de mecanismele Organizației Națiunilor Unite iar în cazul în care proiectul enunțat nu va include  instituția Ombudsmanului, anticipăm că acest fapt ar putea fi apreciat drept un regres pentru Republica Moldova, de către Biroul  Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI), în contextul reacreditării Oficiului preconizată a fi realizată în anul curent.  

Mai mult de atât, propunerea noastră de a majora salariile angajaților în cadrul Instituției Avocatului Poporului și a Consiliului pentru Egalitate este în concordanță cu angajamentele asumate de Republica Moldova în ceea ce privește respectarea principiilor și recomandărilor internaționale în domeniul protecției drepturilor omului, nemijlocit cele de la Comisia de la Veneția.

Prin susținerea și implementarea acestei propuneri, se demonstrează angajamentul Republicii Moldova față de promovarea și protejarea drepturilor omului conform standardelor internaționale.  Este crucial ca instituțiile să beneficieze de resurse adecvate pentru a-și îndeplini misiunea și a se dezvolta într-un mod sustenabil și independent, ori majorarea salariilor angajaților în cadrul Instituției Avocatului Poporului și a Consiliului pentru Egalitate întărește aceste instituții cruciale, iar Republica Moldova își consolidează statutul de promotor al drepturilor omului și de susținător al unui sistem juridic eficient.

Pentru a consulta textul integral al Opiniei Avocatului Poporului la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 (modificarea valorii de referință angajaților din Oficiul Avocatului Poporului) accesați următorul link   https://goo.su/CXxQ

370
Font Resize