Ombudsman
Comunicare

Conferința Internațională „70 de ani ai CEDO, 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei – implementarea standardelor CoE la nivel național”

70 de ani ai CEDO, 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei – implementarea standardelor CoE la nivel național”  a fost tema conferinței internaționale care a fost organizată, pe 8 decembrie, în regim online de Oficiul Avocatului Poporului în comun cu Oficiul Consiliului Europei în Moldova.

În sesiunea de deschidere a conferinței internaționale, Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a declarat că Republica Moldova mai are de lucrat pentru a lichida restanțele în ceea ce privește implementarea la nivel național a standardelor Convenției Europene pentru drepturile omului și ale CoE. Ombudsmanul a regretat gradul nesatisfăcător de implementare în țara noastră a CEDO, altor tratate/convenții ale CoE și internaționale, precum și neînțelegerea de către autorități a faptului ca respectarea drepturilor omului, centrarea  tuturor acțiunilor, politicilor statului pe om și interesele acestuia trebuie să devină o prioritate absolută a acestora.

Șeful Directoratului Drepturile Omului al Directoratului General Drepturile Omului si Statul de Drept al Consiliului Europei, Christophe Poirel, a relevat simbolismul celor două date marcate, accentuând de asemenea rolul Instituției Ombudsmanului în a face din Convenție un instrument puternic de susținere a drepturilor omului. Instituțiile Ombudsmanului joacă un rol important în protejarea și promovarea drepturilor omului, inclusiv prin examinarea plângerilor privind presupusele încălcări ale drepturilor omului, a spus oficialul CoE.

Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrâncea,  a accentuat faptul că în cei 25 de ani de la aderarea la Consiliul Europei Republica Moldova a fost susținută și ghidată constant de CoE în eforturile de asigurare a respectării drepturilor omului și de consolidare a democrației și statului de drept. Vlad Batrâncea a mai relevat că Planul de acțiuni RM-CoE pentru 2017-2020 este în mare parte realizat.

Prezentă la eveniment, președinta Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice, Doina Gherman, a punctat prioritățile actuale ale Legislativului pe segmentul drepturile omului, referindu-se în particular la necesitatea ratificării Convenției CoE privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței domestice.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a vorbit despre locul și rolul Oficiului Avocatului Poporului in cadrul sistemului de protecție a drepturilor omului în Republica Moldova iar președintele CPEDAE, Ian Feldman, – despre activitatea CPEDAE și implementarea standardelor CoE în domeniul  asigurării egalității în Republica Moldova.

Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, s-a referit la rolul Curții Constituționale în asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova prin prisma Convenției Europene a drepturilor omului iar Agentul guvernamental, Oleg Rotari, a analizat în comunicarea sa impactul hotărârilor CtEDO asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova.  Viziunea societății civile la acest subiect, precum și privind rolul societății civile în promovarea standardelor CEDO, a valorilor CoE în țara noastră a fost prezentată de către directorul executiv al CRJM, Vladislav Gribincea.

O altă intervenție a avut ca subiect formarea judiciară profesională în domeniul CEDO, vorbitor – directoarea Institutului National al Justitiei, Diana Scobioala, dr.în drept, conf. univ.

În cadrul evenimentului a fost prezentat un spot video despre activitatea Oficiului Avocatului Poporului ( https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=4xMVTQHSavM&fbclid=IwAR1qO4KncLJI5USszfyjdmqvnmjOZR2-GRMH2qidKjWWEXxpuZbZ9ktEovI_).

De asemenea, au fost făcute publice secvențe video privitor la opinia mai multor persoane privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. (https://www.youtube.com/watch?v=0UXc42obY0U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NzWYvO-yivLETUtVcO4Kd6qNQ1xqcQ3rgWTr32E_sli3CxLJTGUfkSJg_)

La eveniment au participat peste 50 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice, sectorul neguvernamental, organizații internaționale.

Conferința a fost organizată în cadrul Programului „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Norvegiei și implementat de Consiliul Europei.

 

 

08/ 12/ 2020

706
Font Resize