Ombudsman
OMBUDSMANUL COPILULUI

CONCURS PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE SUPORT ÎN ELABORAREA MATERIALELOR PENTRU COMPLETAREA PAGINII COPILULUI -INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Oficiul Avocatului Poporului  anunță Concurs pentru achiziționarea serviciilor de suport în elaborarea materialelor pentru completarea pe înțelesul copiilor a Paginii Copilului OAP

Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora.

OAP  este parte a proiectului UNICEF „Consolodarea capacităților Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”, iar pentru implementarea cu succes a activităţilor derivate din acesta Oficiul Avocatului Poporului (OAP), anunţă concurs de selectare a serviciilor de suport tehnic în elaborarea materialelor pentru completarea Paginii Copilului.

Informații generale

 Acordarea  asistenței în exercitarea atribuțiilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului în procesul de monitorizare a implementării la nivel național a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

Exercitarea sarcinilor în subordonare directă a Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, în cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Sarcinile de bază:

Analiza și adaptarea informației pentru completarea Paginii Copilului OAP, cu privire la:

 • activitatea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;
 • actele și standardele naționale, practicile internaționale ș.a..

 

Cerințe față de candidat:

 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Cunoștințe necesare pentru realizarea sarcinilor;
 • Cunoașterea limbii engleze și altor limbi de circulație internațională va fi un avantaj;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și rusă;
 • O altă limbă de circulație internațională, nivelul de cunoaștere B1 va constitui un avantaj;

 Condiții de prestare a serviciilor

Program: pe perioadă determinată – 11 luni.

Remunerarea: va fi realizată din sursele proiectului UNICEF „Consolidarea capacităților Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului”.

 

     Concursul va avea loc în două etape:

 1. selectarea dosarelor de participare la concurs;
 2. interviu, la necesitate.

Dosarul de participare va conține următoarele documente:

 • CV- actualizat;

 Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa ombudsman@ombudsman.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: „OAP/concurs/webservicii”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 17 februarie 2021, ora 24.00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

 Ofertanții vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului până la data de 19 februarie 2021. 

 

PRINT
65
Font Resize