Ombudsman
OMBUDSMANUL COPILULUI

CONCURS DE SELECTARE A UNUI COORDONATOR DE PROIECT -INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Oficiul Avocatului Poporului  anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de Coordonator de Proiect

 Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora.

      OAP  este parte a proiectului UNICEF „Consolidarea capacităților Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”, iar pentru implementarea cu succes a activităţilor derivate din acesta Oficiul Avocatului Poporului (OAP), anunţă concurs de selectare a unui Coordonator Proiect.

Sarcinile de bază:

 • Acordarea asistenței în exercitarea atribuțiilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, prin asigurarea bunei desfășurări a activităților prevăzute în Proiectul OAPUNICEF.
 • Exercitarea sarcinilor în subordonare directă a Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, în cadrul Oficiului Avocatului Poporului.
 • Toate sarcinile vor fi realizate în comun cu Direcția Drepturile Copilului și în colaborare/coordonare cu subdiviziunile structurale ale OAP și Secretarul General al Oficiului.
 • Asigurarea desfășurării activităților din proiect în conformitate cu termenii acordului de colaborare;
 • Organizarea desfășurării activităților din proiect și implementarea tuturor acțiunilor;
 • Întocmirea și păstrarea tuturor documentelor legate de proiect;
 • Întocmirea tuturor rapoartelor necesare privind activitățile din proiect, cu excepția celor financiare;
 • Asigurarea prezentării actelor financiar-bancare necesare în coordonare cu contabilitatea OAP;
 • Asigurarea comunicării între părțile contractante în vederea organizării activităților din proiect;
 • Asigurea vizibilității activității Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului în activitățile proiectului;
 • Coordonarea cu UNICEF a modificării activităților din proiect, la necesitate.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniul dreptului, drepturilor omului, sociologiei sau în alte domenii relevante pentru realizarea sarcinilor;
 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Cunoștințe în domeniul socio-uman, juridic, în domeniul drepturilor copilului va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivelul B1;
 • Cunoașterea altor limbi de circulație internațională va fi un avantaj.
 • Experiență de muncă, minim un an.
 • Cunoașterea legislației în vigoare, standardelor internaționale și regionale în domeniul drepturilor copilului;
 • Abilități analitice și de raportare;
 • Cunoștințe avansate în utilizarea programelor de operare PC, a aplicațiilor MS Office.

 

 

Criteriile de evaluare

 

Punctaj maxim

                                            Cunoștințe și abilități

Cunoștințe în domeniul juridic, socio-uman, asistenței sociale

sau în  alte domenii relevante      4

Cunoștințe în domeniul drepturilor copilului                     3

Cunoașterea altor limbi de circulație internațională va fi un avantaj                      3

Motivarea candidatului exprimată în scrisoarea de intenție.                                    5

Cunoașterea limbii engleze la nivelul B1                                                                   5

Interviu                                                                                                                  40

Oferta financiară* 

Valoarea ofertei. Oferta cu cel mai mic preț.

Justificarea costurilor pentru realizarea sarcinii.                40

Total

 100

* Următoarele oferte – cu cinci puncte mai puțin, în ordine descrescătoare

Condiții de prestare servicii

Program: prezența obligatorie în oficiu – 6 ore/zi, luni-vineri, perioadă determinată – 11 luni, deplasări de seviciu.

Remunerarea: va fi realizată din sursele proiectului UNICEF ”Consolidarea capacităților Avocatului poporului pentru protecția drepturilor copilului”.

Concursul va avea loc în două etape:

 1. selectarea dosarelor de participare la concurs;
 2. interviu, la necessitate.

 Dosarul de participare va conține următoarele documente:

 • CV- actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Copii de pe acte care confirmă cunoștințele necesare.

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa ombudsman@ombudsman.md cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: „OAP/concurs/coordonator de proiect”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 17 februarie 2021, ora 24.00.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

 Ofertanții vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului până la data de 19 februarie 2021.

 

PRINT
24
Font Resize