Ombudsman
Comunicare

Conceptul de lege cu privire la apărătorii drepturilor omului discutat cu societatea civilă

La 12 mai 2022 a fost discutat, în cadrul unei ședințe publice cu societatea civilă, proiectul de concept  al unei legi cu privire la apărătorii drepturilor omului, proiect elaborat de Oficiul Avocatului Poporului (OAP). 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Proiectul a fost propus  spre examinare și dezbateri reprezentanților societății civile, ai grupurilor profesionale, organizațiilor sindicale, mass-media, oricărei persoane interesate care poate fi apărător al drepturilor omului.

Necesitatea de elabora reglementări privind Apărătorii Drepturilor Omului reiese și din angajamentele asumate de Republica Moldova prin susținerea tuturor rezoluțiilor și declarațiilor comune cu privire la apărătorii drepturilor omului la Adunarea Generală a ONU și la Consiliul pentru Drepturile Omului.

Conceptul avansat de Oficiul Avocatului Poporului are la bază un model de lege cu privire la recunoașterea și protecția apărătorilor drepturilor omului, elaborat de 27 de experți cu renume mondial, care au efectuat cercetări juridice comparative și au identificat atât bunele practici, cât și practici restrictive în recunoașterea și protecția apărătorilor. Proiectul de lege-model ia în calcul aproximativ 40 de jurisdicții naționale, au fost consultați peste 500 de apărători ai drepturilor omului din peste 110 state din lume.

La întâlnire au participat reprezentanții Misiunii OSCE în Moldova, ai Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, ai Uniunii Avocaților din Moldova, ai Asociației Promo-Lex, Centrului de Resurse Juridice din Moldova, ai Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copiilor, Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Keystone Human Services International Moldova, Centrului de Drept a Avocaților, Platforma Copiilor Copii Apărători ai Drepturilor Omului, etc..

În cuvântul de salut Avocatul Poporului Ceslav Panico a menționat importanța și necesitatea elaborării unui astfel de proiect din perspectiva practicii relațiilor existente în țara noastră de protecție a drepturilor omului.

Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului Maia Bănărescu a subliniat că practica de recunoaștere a Copiilor Apărători ai Drepturilor Omului și a eforturilor acestora devine tot mai răspândită în lume, iar în Moldova există copii care corespund definiției de apărători ai drepturilor omului prin activitățile pe care le realizează. 

Dumitru Roman, ofițer pentru drepturile omului în Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR)  a remarcat necesitatea unor reglementări de ordin legislativ în contextul activității de apărare a drepturilor omului  și a exprimat  susținerea pentru eforturile depuse de Oficiul Avocatului Poporului în elaborarea proiectului de lege. 

Anastasia Catan, consultant principal în Direcția Politici Publice și Legislație a Oficiului Avocatului Poporului a prezentat conceptul legii elaborate de Oficiul Avocatului Poporului și a vorbit despre necesitatea unei astfel de legi, menționând deschiderea Oficiului Avocatului Poporului spre colaborare în definitivarea textului propus  prin acceptarea propunerilor constructive din partea specialiștilor din mai multe domenii.

Dorin Popescu, președintele Uniunii Avocaților din Moldova a atras atenția asupra unor definiții și reglementări care necesită a fi puse în discuție cu diverse grupuri de profesioniști, pentru a completa textul proiectului a-l modica sau definitiva, de exemplu unele aspecte de bază din definiția ADO, conceptul în partea definirii activității de apărare a drepturilor omului ca profesie sau ocupație, iar, în funcție de aceasta, lărgirea și precizarea cadrului de drepturi și obligații ale ADO.

Vadim Vieru, directorul Programului Drepturile Omului  al Asociației Promo-Lex, a salutat elaborarea proiectului, menționând necesitatea unui cadru legislativ clar definit al activității și acțiunilor de apărare a drepturilor omului, a vorbit despre riscurile la care sunt supuși apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova, în special atunci când desfășoară activități de apărare a drepturilor omului în regiunea transnistreană. 

Oxana Brighidin, consilieră juridică în Centru de Resurse Juridice din Moldova, a susținut conceptul propus menționând necesitatea de a lua în calcul cazurile din practica existentă a apărătorilor drepturilor omului, mai ales din perspectiva riscurilor la care sunt supuși în contextul activității desfășurate. 

Vasile Coroi, directorul executiv al Centrului de Informare  și Documentare privind Drepturile Copilului, a menționat că discuția despre Copiii Apărători ai Drepturilor Omului nu este nouă pentru copiii activi din Moldova, astfel fiindu-le cunoscute și noțiunile de bază, dar și bunele practici de apărare a drepturilor omului cu participarea copiilor. Este binevenită ideea de a include în proiectul de lege prevederi speciale despre copii Apărători ai Drepturilor Omului, pentru țara noastră aceasta fiind o practică inedită,  prevederile incluse ar trebui să fie speciale, pe potriva obiectului acestora – copiii, adică ar trebui să ia în considerație atât bunele practici existente la nivel global, cât și interesul superior al copilului.

Anastasia Suslov și Dana Caimac, membre ale grupului de inițiativă Copiii Apărători ai Drepturilor Omului, au relatat despre poziția copiilor referitoare la activitatea de apărare a drepturilor omului și au menționat mai multe cerințe, expuse de copii,  față de textul proiectului în sensul completării acestuia, cerințe care țin de participarea și implicarea copiilor în luarea deciziilor, atitudinea adulților față de opinia copiilor, protecția copiilor apărători ai drepturilor omului, reglementări pentru mass-media în ceea privește contentul despre copii sau despre participarea acestora. 

În alte luări de cuvânt participanții au analizat proiectul și au susținut ideea de a continua discuția pe marginea unui proiect adaptat urmare a acestei întâlniri 

Avocații Poporului au apreciat dialogul deschis și propunerile înaintate de  reprezentanții societății civile, proiectul urmează a fi redactat din perspectiva discuției purtate și propus pentru discuția ulterioară cu întreaga societate și factorii de decizie. 

 

PRINT
1461
Font Resize