Ombudsman
Comunicare

În contextul celei de-a XV-ea ediții a Zilei Europene a Drepturilor Pacienților, Oficiul Avocatului Poporului reafirmă importanța respectării drepturilor pacienților și a dreptului la sănătate.

Oficiul Avocatului Poporului se adresează autorităților cu îndemnul să purceadă cât de curând posibil la reforme temeinice în domeniul sistemului de sănătate, urmare a experienței dramatice a crizei de sănătate, fortificându-și capacitățile de asigurare a realizării dreptului la sănătate, a drepturilor pacienților.

Criza pandemică cauzată de Sars_Cov_2 a scos în evidență mai multe probleme ce țin de nerespectarea drepturilor pacienților. În această perioadă pacienții ca niciodată s-au simțit în afara sistemului de ocrotire a sănătății, fiind lăsați frecvent față în față cu bolile cronice de care suferă sau să se confrunte pe cont propriu  cu virusul ucigaș, în condiții de insecuritate economică și informațională.

Carta Europeană a Drepturilor Pacientului, avizată și recunoscută de Comitetul Economic și Social European în anul 2005, enumeră 14 drepturi fundamentale ale pacientului. Deși, la nivel național, există un cadru normativ suficient pentru respectarea și protecția drepturilor pacientului, pe parcursul ultimilor ani, Oficiul Avocatului Poporului a atenționat în repetate rânduri privind unele carențe de sistem și nereguli depistate în funcționarea acestuia. Nesoluționarea acestor probleme continuă să pericliteze realizarea plenară a dreptului la sănătate al populației. Problemele care generează încălcări alarmante ale dreptului la ocrotirea sănătății cu impact sever asupra accesului, calității și continuității serviciilor medicale sunt legate în temei de neasigurarea echității în sănătate; insuficiența de fonduri din cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală; deficiențe în desfășurarea procedurii de acreditare în sănătate etc.

În cele mai dese cazuri nemulțumirea persoanelor care apelează la Oficiul Avocatului Poporului se referă la asigurarea insuficientă a calității și siguranței serviciilor de asistență medicală; infrastructura depășită a instituțiilor medicale și starea tehnică nesatisfăcătoare a instituțiilor medicale; dotarea tehnico-materială insuficientă.

Promovarea drepturilor pacientului, monitorizarea respectării drepturilor omului la sănătate constituie o direcție prioritară a Instituției Naționale pentru Drepturile Omului din Republica Moldova. Accesul la servici medicale de calitate a fost inclus  printre domeniile principale de activitate a Oficiului Avocatului Poporului urmare a constatărilor din  două studii de percepții cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, realizate de instituție, unul în 2016[1]și altul în 2018[2]. Potrivit rezultatelor acestor cercetări sociologice, aproximativ 70 la sută dintre respondenți au afirmat că dreptul la sănătate este cel mai nerespectat drept în Republica Moldova.

Din 2016 Oficiul Avocatului Poporului a analizat starea de lucruri pe câteva segmente-cheie în sistemul de sănătate din Republica Moldova. În anul 2017 Oficiul Avocatului Poporului a prezentat rezultatele unui studiu cu referire la calitatea serviciilor oferite prin Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească[3]. Într-un alt studiu din 2019 angajații instituției Avocatului Poporului au evaluat nivelul de asigurare a dreptului pacientului la servicii medicale sigure și de calitate realizate cu aplicarea echipamentelor/dispozitivelor în instituțiile medicale spitalicești[4].

O situație specială, destul de gravă, a fost constatată în asistența acordată pacienților terminali și acordarea îngrijirilor paliative în Republica Moldova. Acestui subiect i-a fost dedicat un raport tematic realizat în 2019 de Oficiul Avocatului Poporului cu privire la calitatea serviciilor paliative din Republica Moldova[5].

La etapa de definitivare în prezent se află un alt studiu, realizat la comanda Oficiului Avocatului Poporului – privind accesul la serviciile esențiale de sănătate  în contextul COVID-19. Scopul principal al cercetării este de a evalua la nivel de țară gradul de acces la serviciile medicale al diferitor categorii de beneficiari și gradul de pregătire a sistemului de sănătate pentru a răspunde  crizei sanitare  în aspectul asigurării accesului neîntrerupt la serviciile esențiale de sănătate.

Pe lingă activitățile de monitorizare, raportare și avansarea de propuneri de perfecționare a legislație în domeniul protecției drepturilor pacienților, Oficiul Avocatului Poporului a întreprins mai multe acțiuni de promovare a drepturilor pacienților, prin organizarea unor activități de informare și instruire la acest subiect, editarea și distribuirea unor materiale informative. Instituția a editat un set din 14 broșuri privind drepturile pacientului, care au fost și sunt distribuite populației și bibliotecilor din țară. Acestea pot fi găsite pe pagina oficială a web a Oficiului Avocatului Poporului la rubrica Publicații.[6] 

 Direcția promovarea drepturilor

omului și comunicare

Tel: 060002656

 

[1] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2018/12/ro-raport_do_final_pentru_tipar_1.pdf

[2] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2018/12/Perceptii-DO_Romana-1.pdf

[3] Raport tematic cu privire la respectarea drepturilor omului în prestarea serviciilor de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească din Republica Moldova

http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2018/10/raport_respectarea_drepturilor_2016_site_1_0.pdf

[4] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2019/04/RAPORT-MEDICINA-RED.pdf

Raport tematic „Evaluarea nivelului de asigurare a dreptului pacientului a siguranța și calitatea echipamentelor medicale”, 2019

[5] http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2018/10/raport_respectarea_drepturilor_2016_site_1_0.pdf

Raport cu privire la implementarea de către Republica Moldova a prevederilor Rezoluției cu privire la consolidarea îngrijirilor paliative ca o component a tratamentelor integrate pe parcursul vieții  (adoptată la cea de a 67-a Adunare Mondială a Sănătății din 24 mai, 2014)

[6] http://ombudsman.md/activitate/promovarea-do/publicatii/activitate-editoriala/

PRINT
432
Font Resize