Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului susține incluziunea socială a persoanelor de etnie romă

La 20 noiembrie 2023, Avocatul Poporului, Ceslav Panico a deschis atelierul de inițiere care are drept scop pregătirea „Studiului privind vulnerabilitățile socio-economice ale persoanelor de etnie romă din Georgia, Moldova și Ucraina”.

Această activitate a fost inițiată de Uniunea Europeană (Direcția Generală pentru Vecinătate și Extindere – DG NEAR), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Banca Mondială (BM).

În discursul său, Avocatul Poporului a vorbit despre provocările și problemele cu care se confruntă persoanele de etnie romă: cercul vicios al sărăciei, șomajul, accesul limitat la serviciile publice etc.

 Precum și progresele care le-a obținut Republica Moldova în domeniul protecției persoanelor de etnie romă, aprobarea de către Guvern a Programului de susținere a populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025, programul de implementare a Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2017, constituirea pe lângă Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru Egalitate și Agenția Relații Interetnice a Grupului de Experți în domeniul drepturilor minorităților naționale/entice.

Totodată, Avocatul Poporului a venit și cu unele recomandări care trebuie luate în considerare pentru viitor: intensificarea eforturilor de școlarizare a copiilor romi, reducerea discrepanței dintre rata de școlarizare a romilor și a populației în general; extinderea rețelei de mediatori comunitari; scutirea de taxe pentru persoanele social-vulnerabile de etnie romă la perfectarea actelor de identitate, încadrarea activă a romilor la formare profesională la locul de muncă.

În concluzie, Ombudsmanul a menționat: „Oficiul Avocatului Poporului va continua nu doar să monitorizeze acest domeniu, dar ne angajăm să ne implicăm și să contribuim la dezvoltarea acestor mecanisme de respectare a drepturilor persoanelor de origine romă.”

PRINT
145
Font Resize