Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului solicită autorităților identificarea unor fonduri suplimentare pentru echiparea adecvată și asigurarea protecției medicilor de contaminare cu COVID-19

Într-un demers pe numele președintelui Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale și prim-ministrului, Ion Chicu, Avocatul Poporului îi comunică despre intenția unui număr impunător de medici de a depune cereri de demisie din cauza lipsei echipamentului de protecție, care ar oferi o siguranță personalului medical în momentul acordării asistenței medicale. Semnalele i-au fost transmise  Ombudsmanului săptămâna curentă de către reprezentanți ai mai multor instituții medico-sanitare publice din țară.  Mihail Cotorobai accentuează că informațiile  au parvenit nu doar din instituțiile medico-sanitare publice care asigură tratamentul și diagnosticarea cetățenilor infectați sau suspecți de COVID-19, dar și de la personalul medical din alte instituții medico-sanitare publice (inclusiv raionale), care consideră că nu este suficient protejat pentru eventuale intervenții medicale cu implicarea acestei categorii de pacienți.

Avocatul Poporului amintește de faptul că Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264 din 27.10.2005, în art. 18 asigură dreptul medicului de a refuza efectuarea anumitor intervenții medicale, în lipsa posibilităților tehnico-medicale necesare. Acest drept, la fel este stipulat și în pct. 69 al Secțiunii a 7-a a Hotărârii Guvernului Nr. 192 din 24-03-2017 cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului[1].

Mihail Cotorobai consideră că există pericolul ca în perioada stării de urgență, din cauza neasigurării cu echipament tehnico-material necesar pentru protecția personalului medical, mai mulți medici să-și dea demisia iar angajatorul va fi pus în situația de a respecta acest drept[2], garantat de legislația Republicii Moldova. Or, în condițiile epidemiologice din țară concedierile în masă ale personalului medical ar putea conduce la un colaps al sistemului de sănătate și la probleme grave legate de asigurarea securității și sănătății publice din țară.

Reieșind din cele menționate, Avocatul Poporului  a solicitat președintelui Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale și prim-ministru să identifice de urgență fonduri suplimentare, pentru asigurarea condițiilor adecvate protecției lucrătorilor medicali de contaminare cu COVID-19, atât la nivel de  instituții medicale spitalicești,  cât și la nivel de asistență medicală primară.

Avocatul Poporului subliniază că anume riscul major de îmbolnăvire și lipsa condițiilor adecvate de muncă,  motivează refuzul multor lucrători de a activa,  ceea ce inevitabil se va răsfrânge asupra accesului  și calității  serviciilor medicale acordate  pacienților. Măsurile recomandate sunt imperios necesare atât pentru a asigura respectarea dreptului pacientului la servicii medicale de calitate, cât și în vederea asigurării  securității angajaților sistemului  sănătății care sunt puși în risc major de îmbolnăvire din cauza condițiilor neconforme de muncă.

 

2020/ 03/ 24

Direcția promovarea drepturilor omului și comunicare

Tel.: 060002656

Direcția gestionarea și investigarea cererilor

Tel.: 060002648

[1] 69.  Lucrătorul medical poate refuza efectuarea unui act medical din motive profesionale temeinice, care pot fi argumentate prin lipsa cunoştinţelor suficiente şi a calificării specifice în domeniu sau în cazul unor posibilităţi tehnico-materiale limitate pentru a efectua asistenţa solicitată, cu excepția cazurilor de urgență vitală.

[2] Art. 85 din Codul Muncii al Republicii Moldova

Răspunsul Cancelariei de Stat

 

1905
Font Resize