Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului salută inițiativa Ministerului Justiției de elaborare a unei legi privind accesul la informațiile de interes public, dar atrage atenția asupra accesibilității informației într-un mod egal și pe înțelesul tuturor

Un nou proiect de Lege privind accesul la informațiile de interes public a fost propus spre consultări de către Ministerul Justiției.

Subiectul accesului la informațiile de interes public a fost mereu în vizorului Oficiului Avocatului Poporului, îndeosebi în perioada stării de urgență (în perioada pandemică), când restricțiile impuse de Comisia pentru Situații Excepționale aduceau atingere exercitării unei serii de drepturi fundamentale. Avocatul Poporului atrage atenția asupra practicii Curții Europene a Drepturilor Omului care a declarat că „libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele unei societăți democratice, una dintre condițiile esențiale pentru progresul său și dezvoltarea fiecărei persoane”. Acest drept cuprinde libertatea de opinii și libertatea de a primi sau de a comunica informații. 

La moment, proiectul Legii privind accesul la informațiile de interes public este binevenit, însă necesită mai multe ajustări menite să asigure o mai bună funcționalitate a actului normativ.

În acest sens, Avocatul Poporului Ceslav Panico a înaintat Ministerului Justiției o opinie la subiectul proiectului Legii și solicită de a fi atrasă o atenție sporită la: accesibilitatea informațiilor de interes public pentru persoanele cu dizabilități (cu deficiențe de vedere, auz), celor defavorizate sau minorităților lingvistice. Sistemul Braille de redare a informației, în calitate de mod alternativ de comunicare, urmează a fi implementat la nivelul furnizorilor de informații de interes public. Legea ar trebui să instituie și norme de excepție în cazul perceperii plăților pentru eliberarea informației pe suport de hârtie anumitor solicitanți – mass media, în cazul investigațiilor jurnalistice, persoanelor aflate în incapacitate de plată din anumite motive (vârstă, dizabilitate etc.).

Experiența pandemiei, declararea stării de urgență pe teritoriul țării au demonstrat necesitatea includerii mențiunii despre faptul că declararea stării de urgență, de asediu sau de război pe întreg teritoriul țării, sau în unele localități, nu suspendă acțiunea Legii privind accesul la informațiile de interes public.

Opinia Avocatului Poporului poate fi consultată la următorul link Avocatul Poporului a transmis în adresa Ministerului Justiției opinia sa asupra proiectului de Lege privind accesul la informațiile de interes public – Ombudsman

PRINT
128
Font Resize