Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului propune reducerea mărimii minime a amenzii aplicate persoanelor fizice pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice, precum și stabilirea unor sancțiuni alternative amenzii.

Recomandări în acest sens au fost făcute Guvernului, Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice, Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie. Mihail Cotorobai a propus revizuirea prevederilor articolului 761 din Codul contravențional,  care stipulează sancționarea persoanelor pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice, astfel încât să fie redusă mărimea minimă a amenzii aplicate persoanelor fizice și să fie stabilite sancțiuni alternative amenzii.

Fără a pune la îndoială necesitatea unor măsuri eficiente de responsabilizare a persoanelor fizice și juridice pentru prevenirea și combatrerea bolilor epidemice, Avocatul Poporului consideră imperios necesar de asigurat proportionalitatea dintre mijloacele utilizate și scopul urmărit.   Avocatul Poporului susține că  mărimea minimă de 22500 de lei aplicabilă persoanei fizice nu respectă principiul individualizării sancţiunii contravenţionale și principiul proporţionalității sancţiunilor amenzii, precum și nu ia in calcul situația specială de vulnerabilitate a persoanelor sancționate (persoanele cu dizabilități, persoanele în etate, persoanele lipsite de surse de existență, cu venituri mici).

În opinia Avocatului Poporului, prevederile respective sunt insuficient de clare și nu oferă agentului constatator/instanței de judecată posibilitatea de a aplica sancțiunea în funcție de pericolul real pentru sănătatea publică/prejudicul cauzat prin acțiunile contravenientului. Asta deoarece mărimea minimă stabilită pentru persoanele fizice este  foarte mare și nu există alternative pentru individualizarea sancțiunii. 

Avocatul Poporului mai notează că amenzile foarte  mari aplicate persoanelor fizice și juridice în condițiile actuale, raportate la nivelul de trai în Republica Moldova și veniturile mai reduse ale mai multor categorii de persoane în perioada stării de urgență,  ar putea să contribuie și mai mult la aprofundarea sărăciei în rîndul grupurilor vulnerabile, înrăutățirea nivelului de trai al acestora. Pentru anumite persoane mărimea amenzii este foarte mare chiar și atunci când aceasta este achitată în termen de 3 zile la jumătate din cuantumul stabilit și va afecta considerabil situația materială a persoanei.   Amenda este o povară și mai grea în cazurile în care este aplicată la două sau mai multe persoane dintr-o singură gospodărie/familie, a căror venituri sunt diminuate.

În susținerea argumentelor sale Avocatul Poporului a făcut trimitere la jurisprudența Curții Constituționale, a Curții Europene a drepturilor omului, precum și la recomandările experților ONU adresate statelor în lupta cu pandemia COVID-19 într-un ghid recent elaborat ”Măsuri de urgență și COVID-19” [1].

Statele trebuie să aplice în mod uman toate măsurile excepționale, respectând principiul proporționalității atunci când impun sancțiuni pentru încălcări și să asigure că sancțiunile nu sunt impuse în mod arbitrar sau discriminatoriu. Amenzile trebuie să fie proporționale cu gravitatea infracțiunii comise. În evaluarea sumei amenzilor, trebuie luate în considerare circumstanțele individuale, inclusiv impactul specific genului. Aceasta este relevant în special pentru persoanele fără locuri de muncă sau pentru cele care nu generează venituri din cauza măsurilor de urgență.”

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că mărimea minimă a amenzii  stabilite  persoanelor fizice, fără aplicarea unor criterii clare de individualizare a sancțiunii afectează principiul individualizării sancţiunii contravenţionale și principiul proporţionalității sancţiunilor și poate aduce atingere dreptului la proprietate și dreptului la un trai decent a persoanelor amendate, în special a celor care fac parte din grupurile vulnerabile (persoanele cu dizabilități, persoanele în etate, persoanele lipsite de sursă de existență).

Prin urmare, Ombudsmanul pledează pentru perfecționarea art. 761 din Codul Contravențional, inclusiv pentru reducerea mărimii sancțiunii minime pentru persoanele fizice și stabilirea de sancțiuni alternative amenzii. 

2020/ 04 /30

 

 

 Direcția promovarea drepturilor omului

și comunicare

Tel.: 060002656

Direcția politici publice și legislație

Tel.: 060002644

 

[1] https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf

1040
Font Resize