Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului la Consultările publice pe marginea fenomenului de bullying organizate de Parlamentul Republicii Moldova

La 2 martie 2021, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a participat la Consultările publice pe marginea fenomenului de bullying în școlile din Republica Moldova, organizate de Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și UNICEF Moldova. La eveniment au fost prezenți peste 130 de participanți – deputați, reprezentați UNICEF, angajați ai Direcțiilor raionale educație, profesori, reprezentați ai ONG-urilor, părinți și elevi.

Ombudsmanul Copilului a salutat relansarea discuțiilor pe marginea fenomenului de bullying inițiate în anul 2019 și prezența reprezentativă a participanților din punct de vedere geografic. Maia Bănărescu a menționat că în pofida faptului că acest fenomen nu este reglementat în legislația Republicii Moldova, bullyingul există în societate și combaterea lui necesită o atenție deosebită. Studiile realizate arată ineficiența mecanismelor existente de combatere a fenomenului de bullying.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a reamintit despre faptul că odată cu aderarea la Convenția ONU pentru drepturile copilului, Republica Moldova s-a angajat să asigure toate condițiile necesare pentru dezvoltarea plenară a copilului ținând cont de opinia și interesul superior al copilului, iar educația copilului trebuie să fie bazată pe toleranță, respectul de sine și semeni.

Maia Bănărescu a subliniat importanța cunoașterii de către copii atât a drepturilor, cât și a responsabilităților lor prin promovarea drepturilor copilului și prevenirea încălcării acestora.

În cadrul evenimentului a fost prezentat Studiul „Bullyingul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat de Centrul de Investigații și Consultanță „SocioPolis” în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu susținerea financiară UNICEF Moldova.

În acest studiu au fost analizate percepțiile și atitudinile față de fenomenul bullying; prevalența și particularitățile de manifestare a bullyingului; comportamentele de tip bullying (agresor, victimă, martor); factori protectivi și de risc în situațiile de bullying; gradul de informare a părinţilor / îngrijitorilor despre bullying și riscurile acestui fenomen; sistemul de servicii pentru copii victime ale violenței, inclusiv a bullyingului și intervențiile diferitor categorii de specialiști care interacționează cu adolescenții în cazurile de bullying.

Conform datelor studiului, o treime din elevi au avut comportamente de tip agresor, victimă, martor, fiecare al patrulea elev a fost și victimă și martor al fenomenului de bullying, foarte des și des printre elevii claselor VI-XII este prezentă hărțuirea verbală (cuvinte jignitoare, porecle, luări în derâdere etc.), hărțuirea fizică (îmbrâncituri, deteriorarea bunurilor, loviri etc.) și hărțuirea psihologică (diseminări de informații false, bârfe, zvonuri, excluderi ale unor persoane din cercul de comunicare etc.), mai rar, hărțuirea în mediul online.

Printre recomadările studiului sunt: promovarea, la nivel național, a strategiilor de prevenire și combatere a bullyingului, bazate pe dovezi, integrate în politicile de protecție a copilului și cele educaționale; implementarea politicilor educaționale de prevenire și combatere a violenței față de copii și asigurării unui mediu școlar protectiv și asigurarea accesului copiilor la programe de prevenire, consiliere confidențială, reclamații și mecanisme de raportare.

PRINT
368
Font Resize