Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, la Conferința on-line ,,Copiii migranți în țările CSI: ce urmează după Acordul de la Chișinău?”

La 7 decembrie 2020, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a participat la Conferința on-line ,,Copiii migranți în țările CSI: ce urmează după Acordul de la Chișinău?”.

Ombudsmanul Copilului a vorbit despre lipsa mecanismelor de colaborare interstatală în domeniul repatrierii copiilor migranți; disonanța dintre Acordul de la Chișinău, care vizează repatrierea copilor migranți în spațiul CSI, și normele juridice internaționale; lipsa mecanismelor de coordonare a repatrierii copiilor cu interesul superior al acestora.

Maia Bănărescu a subliniat că legislația Republicii Moldova la acest capitol a fost îmbunătățită și prevede aspecte importante privind protecția drepturilor și repatrierea copiilor migranți, dar nu este implementată la modul cuvenit.

Ombudsmanul Copilului a accentuat faptul că nu există mecanisme clar stabilite privind reținerea și repatrierea copiilor migranți și de monitorizare cum le sunt respectate drepturile în acest proces;  a vorbit despre necesitatea unor acorduri de colaborare privind repatrierea copiilor victime ale traficului de ființe umane nu doar cu statele CSI, dar și cu cele membre ale UE.

De asemenea, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a menționat că în urma mai multor discuții a fost inițiată elaborarea unui acord bilateral dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la repatrierea copiilor migranți.

În cadrul Conferinței au participat reprezentanți ai Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, ai Parlamentului European, experți internaționali în domeniul drepturilor copilului, reprezentanți ai societății civile și ai statelor din regiunea CSI.

Scopul Conferinței a fost de a crea o platformă pentru autoritățile naționale, organizațiile internaționale și societatea civilă în vederea dezvoltării unor principii comune care stau la baza repatrierii copiilor migranți, de a împărtăși experiența și a identifica măsurile pozitive care au fost luate în regiunea CSI în ultimele două decenii.

PRINT
213
Font Resize