Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului: Mecanismul avertizorilor de integritate va fi unul nefuncțional atâta timp cât instituțiile cu atribuții în domeniul vizat îl vor ignora din varii motive: necunoaștere, nedorință, rezistența la nou. Este declarația făcută de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului , Maia Bănărescu, în interviul acordat Agenției de presă IPN.

Maia Bănărescu a menționat în interviu despre faptul că, de la intrarea în vigoare în noiembrie 2018 a Legii nr. 122 privind avertizorii de integritate, prin care Avocatul Poporului a fost investit cu atribuția de protecție a avertizorilor de integritate,  la Oficiul Avocatului Poporului au fost înregistrate 11 cererii de solicitare de protecție. Toate – au fost acceptate spre examinare.

Până în prezent doar un caz a fost soluționat, în alte câteva – încetată procedura de examinare. În 5 cazuri recomandările Avocatului Poporului nu au fost implementate și avertizorii au contestat ordinele de sancționare în instanța de judecată.  Avocatul Poporului a intervenit în proces pentru a depune concluzii în vederea apărării drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor. Într-o speță ajunsă până la Curtea Supremă de Justiție, CSJ a  dat dreptate angajatorului.

Avocatul Poporului a relevat că în majoritatea cazurilor repunerea în drepturi a avertizorilor de integritate a fost și este un proces anevoios și de durată. Maia Bănărescu a declarat că, urmare a experienței de aproape 3 ani de  acordare  a protecției avertizorilor de integritate de către Oficiul Avocatului Poporului,  constată gradul scăzut de acceptare în societate a institutului avertizorului de integritate, necunoașterea mecanismului de protecție a persoanelor care au făcut avertizări de integritate, gradul redus de implementare a recomandărilor Avocatului Poporului, tratarea frecventă a cazurilor ca și relații sau litigii de muncă clasice.

În opinia Avocatului Poporului, există o interpretarea diferită a Legii nr. 122, a procedurilor stabilite în aceasta, competențelor instituțiilor vizate în lege și gradul de implicare  a lor de către diferiți actori care sunt sau pot fi implicați în implementarea acesteia, fie în monitorizarea aplicării ei în practică.

Dacă mecanismele de protecție a avertizorilor de integritate ar fi cunoscute, atunci ar fi acceptate recomandările Avocatului Poporului, judecătorii ar examina unele cereri de chemare in judecată prin prisma Legii 122 și nu doar prin prisma Codului muncii, a spus Maia Bănărescu. Ombudsmanul mai crede că importanța și efectul Legii privind avertizorii de integritate nu sunt încă pe deplin conștientizate, motiv din care prea rar se face uz de prevederile acesteia.

Maia Bănărescu consideră că la fel este foarte important ca dezvăluirile să fie examinate cu atenție sporită de instituțiile responsabile, ca mecanismul avertizorilor de integritate  să nu fie tratat cu formalitate. 

Avocatul Poporului e de părere că acesta trebuie fortificat, mai ales în condițiile în care autoritățile își propun acțiuni  hotărâte de eradicare a corupției la nivel de autorități și instituții  publice specializate, precum și eficientizarea investigării  actelor de corupție. În aceste realități politice mecanismul avertizorilor de integritate ar putea fi unul colateral, care ar veni de jos, de la cetățenii activi și social responsabili. Iată de ce acesta poate și trebuie să fie consolidat și promovat, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului legal.

Interviul integral poate fi accesat aici: https://www.ipn.md/ro/avertizorii-de-integritate-intre-practica-si-gramatica-interviu-ipn-7978_1084256.html

 

                                                           Direcția promovarea drepturilor

 omului și comunicare

                                                                                                     Tel: 060002656

PRINT
390
Font Resize