Ombudsman
Comunicare

Avocatul Poporului: Libertatea de exprimare, inclusiv fluxul liber și la timp de informații, este un factor esențial pentru capacitatea mass-mediei de a raporta problemele legate de pandemie  

Avocatul Poporului solicită Comisiei pentru Situații Excepționale excluderea prevederilor prin care a fost triplat termenul pentru răspuns la solicitările de informații de interes public pe perioada stării de urgență

 Într-un demers expediat președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale, prim-ministrului, Ion Chicu, Ombudsmanul amintește de faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 34 din Constituția Republicii Moldova, dreptul  persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Totodată, în hotărârea de interpretare a articolului 34 alin.(3) din Constituție, Curtea Constituțională subliniază că dreptul la informație este o precondiție pentru exercitarea altor drepturi, și anume a drepturilor politice, economice și sociale; a dreptului la protecția vieții private, a dreptului de a lua parte la treburile publice, a dreptului la un proces echitabil etc[1].

Avocatul Poporului mai notează că experții ONU în domeniul libertății de opinie și exprimare au recomandat guvernelor să promoveze și să protejeze accesul și fluxul liber de informații în timpul perioadei de pandemie. Experții internaționali solicită tuturor guvernelor să își pună în aplicare legile privind libertatea informațiilor, pentru a se asigura că toate persoanele, în special jurnaliștii, au acces la informații[2].

Avocatul Poporului mai face trimitere la ghidul elaborat de Consiliul Europei pentru guvernele din toată Europa cu privire la respectarea drepturilor omului, a democrației şi a statului de drept în timpul crizei COVID-19[3], în care se menționează că libertatea de exprimare, inclusiv fluxul liber și la timp de informații, este un factor esențial pentru capacitatea mass-mediei de a raporta problemele legate de pandemie.

De asemenea, experții CoE subliniază că jurnaliștii, instituțiile mass-media, în special cele publice, au un rol esențial și o responsabilitate specială pentru furnizarea de informații în timp util, corecte și fiabile, dar și pentru prevenirea panicii și încurajarea cooperării oamenilor. Orice restricție privind accesul la informațiile oficiale trebuie să fie excepționale și proporționale cu scopul protejării sănătății publice.

 

2020 /04/ 16

Direcția promovarea drepturilor omului

și comunicare

Tel.: 060002656

 

Direcția politici publice si legislație

Tel.: 60002644

[1] HCC nr. 19 din 22 iunie 2015

[2] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729&LangID=E

[3] https://www.coe.int/en/web/portal/-/coronavirus-guidance-to-governments-on-respecting-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law

946
Font Resize