Ombudsman
Comunicare

Avocații Poporului solicită asigurarea informării despre starea epidemiologică, măsurile de protecție de COVID-19 într-un limbaj accesibil pentru persoanele cu dizabilități senzoriale

Avocații Poporului solicită Comisiei pentru Situații Excepționale să instituie pentru instituțiile media din audiovizual (în special televiziunile cu acoperire națională) obligativitatea de a asigura translarea mimico-gestuală a informațiilor oficiale cu privire la situația epidemiologică din țară, precum şi privind deciziile luate de Comisia Situații Excepționale.

O recomandare în acest sens a fost avansată în demersul expediat pe numele președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale, prim-ministrul, Ion Chicu.

În demers se mai recomandă tipărirea în limbajul Braille a celor mai importante informații cu privire la măsurile de protecție şi metodele de răspândire a COVID-19.

 Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, statul trebuie să ia măsuri adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, la informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât şi zonele rurale.

Aceasta este o obligație a statului, asumată prin ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, se menționează în demers.  In perioada de pandemie COVID-19 este deosebit de important că toți oamenii să fie suficient de bine informați despre gravitatea şi natura amenințării, mijloacele de protecție, pentru a lua măsurile de securitate corespunzătoare şi a contribui în acest mod la reducerea pericolului pentru sănătatea lor şi sănătatea publică.

La fel de importantă este furnizarea unor informații veridice despre evoluțiile legate de situația epidemiologică la zi,  ca acțiunile întreprinse de către autorități în acest scop să vizeze toate categoriile de persoane, astfel încât toți cetățenii să primească informații într-un limbaj accesibil şi pe înțelegerea acestora, subloniază Ombudsmanii. Printre persoanele care au necesități specifice de acces la informație se regăsesc persoanele cu dizabilități de văz, persoanele cu dizabilități de auz, persoanele cu dizabilități intelectuale sau cognitive, persoanele cu dizabilități de motricitate (nu pot ţine sau răsfoi publicaţiile), alte persoane care pot întâmpina bariere în accesarea informației.

În vederea asigurării accesului persoanelor date la informație, autoritățile trebuie să elaboreze normative de adaptare a sistemelor informaționale şi de comunicații la cerințele lor, precum şi cele de utilizare a modurilor alternative de comunicare în cadrul acestor sisteme (sistemul Braille, varianta sonoră, limbajul mimico-gestual etc). în acest mod, tuturor persoanelor li se va asigura respectarea dreptului de a „căuta, primi şi transmite informaţii şi idei de orice fel”, cât şi dreptul de a avea acces la informaţii legate de sănătate.

2020 /04/ 07

 

820
Font Resize