Ombudsman
Prevenirea torturii

Agenți de penitenciare instruiți în domeniul prevenirii torturii

 La 18 februarie 2021 Alexandru Zubco, formator OAP, șeful Direcției prevenirea torturii a OAP a desfășurat un atelier de instruire online la tema „Tortura, mecanisme naționale și internaționale de prevenire a torturii”. Activitatea a avut loc la invitația Centrului de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Evenimentul se desfășoară în cadrul cursului de instruire inițială la distanță a agenților de penitenciare.

Participanții au fost informați despre principiile uzului de forță și instrumentelor de constrângere; responsabilitățile și obligațiile instituțiilor penitenciare; prevederile actelor internaționale și  naționale regulatorii; documentarea și raportarea alegațiilor de violență, abuz, tortură și alte acte de rele tratamente din perspectiva sarcinilor șefilor de grup; documentarea și raportarea leziunilor la intrarea în sistemul penitenciar; practicile altor state în prevenție; angajamentele în protecția drepturilor omului în instituție, relațiile angajat – deținut și invers. Participanții au analizat imagini privind actele de tortură, tratamente crude și degradante, au expus opiniile proprii și au răspuns activ la întrebările formatorului, etc. La activitatea de instruire online au participat 50 angajați.

Activitatea de informare este realizată de Oficiul Avocatului Poporului în scopul promovării drepturilor omului prin instruirea grupurilor profesionale. Menționăm deschiderea și interesul Centrului de Instruire al ANP în realizarea activităților respective.

Direcția prevenirea torturii.

 

PRINT
331
Font Resize