Ombudsman
Avocatul poporului pentru drepturile copilului

Activități de informare despre drepturile copilului

Șefa Reprezentanței Comrat a Oficiului Avocatului Poporului  Svetlana Mironova, în cadrul Decadei drepturilor omului, ediția 2020,   la 19 noiembrie a desfășurat mai multe activități de informare cu elevii din clasele 8-9 din Gimnaziul Kazmalî, raionul  Ceadâr-Lunga.

Tema discuâiilor a constituiit-o  prevenirea violenței în școală.. Eelvii au fost   informați despre tipurile de violență, despre cum să se protejeze de aceasta și despre necesitatea de a interacționa cu adulții pentru în cazurile când se confruntă sau sunt martori a violenței.  Copiii au fost informați despre căile de combatere a violenței inclusiv adresarea la Avoctul Poporului pentru Drepturile Copilului

În timpul conversației, copiii au aflat despre activitățile Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, inclusiv pe domeniul prevenirii violenței față de copii despre unele prevederi din Convenția cu privire la Drepturile Copilului.

Eelevii au primit materiale de informare în diferite limbi, inclusiv limba găgăuză, elaborate de Oficiul Avocatului Poporului.

 

Șefa Reprezentanței Comrat a Oficiului Avocatului Poporului  Svetlana Mironova, la 20 noiembrie a  participat la lucrările conferinței studențești organizate cu tema „Cum înțelegem Convenția privind drepturile copilului” la Colegiul agricol din satul Svetlâi, raionul Comrat.  

În discursul său, Svetlana Mironova a vorbit despre drepturile fundamentale ale copilului, despre activitățile Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului în de protecție a drepturilor copilului. Au fost discutate mai multe prevederi din Convenția privind drepturile copilului.

Conferința s-a desfășurat într-o manieră interactivă, cu metode de joc și vizionarea materialelor video despre exercitarea dreptului la educație și prevenirea discriminării copiilor.

Toți cei 25 de participanți au primit materiale informative elaborate de Oficiul Avocatului Poporului despre  drepturile copilului.

87
Font Resize