Ombudsman
Comunicare

Activitate de informare în domeniul drepturilor omului pentru polițiștii din Comrat

Șefa Reprezentanței Comrat a Oficiului Avocatului Poporului Svetlana Mironova, în cadrul activității de promovare a drepturilor omului, a organizat la 5 februarie 2021 cu angajații Departamentului de Poliție din Corat o activitate de informare cu tema „Prevenirea torturii și a relelor tratamente în practica poliției. Drepturile persoanei reținute.”
În cadrul activității au fost discutate probleme de reglementare normativă a cauzelor de reținere, standardele și recomandările organizațiilor internaționale din domeniu, respectarea garanțiilor persoanei în procesul de reținere. Subiectul de bază al discuției au fost drepturile persoanei reținute, și anume dreptul la un avocat, dreptul de a fi examinat de către un medic, dreptul de a anunța rudele sau alte persoane despre reținere și dreptul persoanei reținute de a fi informat despre drepturile sale.
Svetlana Mironova a mai informat pe cei prezenți la activitate despre rolul și atribuțiile Mecanismului Național de Prevenire a Torturii pe teritoriul Republicii Moldova. Participanții la activitate au primit materiale informative editate de Oficiul Avocatului Poporului.

190
Font Resize