Ombudsman
CEREREA ON-LINE

CEREREA ON-LINE

 • 1
  Condiții de Admisibilitate
  1. Condiții de Admisibilitate
  De pe această pagină aveți posibilitatea de a de pune o cerere on-line, adresată Avocatului Poporului sau Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice de Oficiul Avocatului Poporului.
  • Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului examinează cererile persoanelor fizice (inclusiv ale copiilor), fără deosebire de rasă origine etnică, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări, care locuiesc permanent, se află ori s-au aflat temporar pe teritoriul tarii, ale căror drepturi și libertăți se presupune că au fost încălcate de Republica Moldova.
  • Pentru a fi acceptată spre examinare, cererea trebuie să întrunească următoarele condiții de admisibilitate:
  • Să fie de competența Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.
  • Să se refere la deciziile, acțiunile sau inacțiunile autorităților publice, organizațiilor și întreprinderilor, organizațiilor necomerciale și persoanelor cu funcții de răspundere de toate nivelurile, inclusiv acțiunile sau inacțiunile judecătorilor, care, conform opiniei Dvs. v-au încălcat drepturile și libertățile.
  • Să conțină descrierea succintă a circumstanțelor cauzei și denumirea autorității sau numele și prenumele persoanei, în urma acțiunilor căreia a avut loc încălcarea drepturilor Dvs., în cazul în care această persoană se cunoaște.
  • Să fie depusă până la expirarea unui an din ziua încălcării presupuse a drepturilor și libertăților Dvs. sau din ziua când ați aflat despre presupusa încălcare.
  • Să nu se afle în procedură judiciară pentru examinare în fond, cu excepția cererilor privind acțiunile sau inacțiunile judecătorului
  • Să fie însoțită obligatoriu de copiile de pe răspunsurile autorităților care au examinat deja faptele invocate de Dvs., după caz.
  • Să fie însoțită de un document care atestă calitatea de mandatar în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul Dvs., de către organizații neguvernamentale, sindicate și alte organizații reprezentative în numele Dvs.
  • Să nu conțină calomnii și insulte, să nu instige la ură națională, rasială, religioasă și la alte acțiuni pentru care se prevede răspundere conform legii.
  • Să conțină numele, prenumele, domiciliul Dvs.
  • Să conțină alte informații solicitate în formularul cererii.
 • 2
  Procedura de depunere
  2. Procedura de depunere
  • Pentru a depune o cerere on-line este necesar să completați toate câmpurile din formularul plasat la rubrica ”Depune o cerere”
  • În cazul în care nu aveți posibilitate să depuneți cererea on-line, vă recomandăm să o expediați prin poștă sau să o depuneți personal la Oficiul Avocatului Poporului sau la reprezentanțele din Cahul, Comrat, Bălți sau Varnița.
  • Cererea poate fi depusă și de către un reprezentant al Dvs., cu anexarea împuternicirii acordate.
  • Dacă cererea Dvs. conține informații insuficiente despre problema abordată, veți fi contactat(ă) suplimentar de către angajații Oficiului Avocatului Poporului, prin mijloacele de comunicare disponibile.
  • Cererile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de stat.
 • 3
  Metode de examinare
  3. Metode de examinare
  • După recepționarea cererii Dvs.,, Avocatul Poporului va adopta una din următoarele decizii: a) Să accepte cererea spre examinare; b) Să restituie cererea fără examinare; c) Să remită cererea organelor competente pentru a fi examinată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  • În decurs de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în Secretariatul Oficiului Avocatului Poporului, veți fi informat(ă) despre decizia adoptată de Avocatul Poporului.
  • Sunt acceptate spre examinare cererile care întrunesc condițiile de admisibilitate. Cererile acceptate spre examinare sunt investigate în modul stabilit de Legea cu privire la Avocatul Poporului. Investigarea cererii poate dura mai mult timp, în dependență de complexitatea acesteia.
  • Cererea care nu corespunde condițiilor de admisibilitate va fi restituită fără examinare. Dvs. veți fi informat(ă) obligatoriu despre motivele restituirii și despre procedura pe care sunteți în drept să o folosiți pentru a vă apăra drepturile și libertățile.
  • Cererea repetată poate fi depusă după înlăturarea cauzelor care au servit temei pentru restituire. Cererea repetată în privința acelorași persoane și fapte se va accepta spre examinare numai în cazul apariției unor circumstanțe noi.
  • Decizia de restituire a cererii nu poate fi atacată.
  • În unele cazuri examinarea cererii este imposibilă fără divulgarea informațiilor confidențiale și a datelor cu caracter personal care vă vizează. Dacă nu dați acordul pentru divulgarea acestora, va fi luată decizia de încetare a examinării cererii.
 • 4
  Depune o cerere
  4. Depune o cerere
  Pentru a depune o cerere on-line este necesar să completați toate câmpurile din formularul de mai jos.
  Cererea a fost trimisă !
  * Mărimea textului Cererii nu trebuie să depășească 3000 de caractere.
  Tipuri permise: pdf, jpg, jpeg , word (max 25MB)
Font Resize